Uppdaterad 2013-09-27
Resultat

Använda typsnitt; Tempus Sans ITC i knappar o logo, samt Arial i löpande text.
Allt material © Ulrika Jonsson Olofsdotter 2002-2015
Fråga innan du "lånar" grafik, text eller bilder!!!